NOVICE

V ponedeljek, 18. 12. 2023 so bile v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje izvedene redne seje Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Skupščine LASR Posavje 2021-2027.

Predstavniki Nadzornega odbora, ki ima 3 člane, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje: 

 1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje Nadzornega odbora Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 2. Predlog Poslovnika Nadzornega odbora Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 3. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 4. Soglasje k Predlogu Letnega načrta aktivnosti Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 5. Razno

Utrinki s seje:

Predstavniki Upravnega odbora, ki ima 9 članov, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje: 

 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 3. Članarine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 4. Predlog Letnega načrta aktivnosti Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 5. Razno

Utrinki s seje:

Predstavniki Skupščine, ki ima 29 članov, so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje: 

 1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 3. Potrditev Predloga Letnega načrta aktivnosti Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 za leto 2024
 4. Razno

Utrinki s seje:

________________________________________________________________________________________________________________

11. 12. 2023 – MKGP JE Z ODLOČBO POTRDIL STRATEGIJO RIBIŠKEGA LAS POSAVJE ZA OBDOBJE 2021-2027

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) s ponosom sporoča, da je kot vodilni partner novoustanovljenega Ribiškega LAS (LASR) Posavje 2021-2027 prejela uradno odločbo o potrditvi LASR in Strategije lokalnega razvoja za ribištvo (SLR) s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

MKGP je v okviru ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development – CLLD) iz ESPRA 2021-2027, potrdil SLR šestim Lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo (LASR). Gre za eno LASR na Obali in pet LASR na celinskem delu Slovenije, kjer je prisoten reprezentativen sektor akvakulture.

V postopku usklajevanja strategije z MKGP je RRA Posavje, ki ima bogate izkušnje iz preteklega finančnega obdobja, uspešno pridobila odločbo, ki potrjuje status LASR in SLR, s tem pa tudi pravico do koriščenja sredstev za izvajanje projektov do leta 2027, vključno s projekti sodelovanja LASR. Pomlad v letu 2024 bo zaznamovana z objavo novega javnega poziva iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) za sofinanciranje projektov z dodano vrednostjo za območje regije Posavje.

Potrditev SLR predstavlja ključni korak pri uspešnem izvajanju Programa ESPRA 2021-2027 ter odpira pot do koriščenja sredstev za:

 • razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture,
 • prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva in čiste energije,
 • krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest ter
 • krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture.

RRA Posavje se zahvaljuje vsem deležnikom in partnerjem, ki so sodelovali pri pripravi SLR, ter se veseli nadaljnjega uspešnega izvajanja projektov v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo.

________________________________________________________________________________________________________________

20. 09. 2023 – Uspešno izvedeni 1. redna seja Upravnega odbora Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 in 2. redna seja Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027

V sredo, 20. 09. 2023 so se predstavniki dveh organov LASR Posavje 2021-2027 uspešno sestali v Dvorani v parku v Krškem, kjer so izvedli 1. redno sejo Upravnega odbora Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 in 2. redno sejo Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027. Obravnaven je bil naslednji dnevni red:

 1. Dnevni red:
  a) Potrditev dnevnega reda 1. redne seje UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
  b) Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Skupščine UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 2. Potrditev zapisnika USTANOVNE seje Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 3. Poslovnik:
  a) Predlog Poslovnika UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
  b) Predlog Poslovnika Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 4. Potrditev novih članov v partnerstvo Ribiški LAS Posavje 2021-2027 s strani UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 5. Strategija lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
  a) Sprejem Predloga Strategije lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 s strani UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
  b) Potrditev Strategije lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 s strani Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
 6. Razno

Sejo je vodila Suzana Wallner, predsednica ribiškega LAS Posavje 2021-2027, v sodelovanju z Natašo Šterban, predstavnico vodilnega partnerja LASR Posavje 2021-2027.

Več preberite TUKAJ.

______________________________________________________________________________________________________________

Javna obravnava Strategije lokalnega razvoja za Ribiški LAS Posavje 2021-2027

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali na delavnici, sestankih, po telefonu ali elektronski pošti in nam dali svoj prispevek k nastajanju Strategije lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027.

Osnutek Strategije lokalnega razvoja je od danes, 13. 9. 2023, v javni obravnavi. Dokument je objavljen tukaj.

Vse zainteresirane vabimo, da Strategijo pregledate in podate morebitne pripombe in predloge pisno preko e-pošte las.posavje@rra-posavje.si, najkasneje do ponedeljka, 18. 9. 2023.

Vaše mnenje šteje, zato vabljeni, da ga delite z nami!

________________________________________________________________________________________________________________

Krško, 25. 8. 2023

Izvedena delavnica za pripravo Strategije Ribiški LAS Posavje 2021-2027

RRA Posavje kot vodilni partner Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 je danes v Kulturnem domu Krško izvedel delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027.

Z združenimi močmi ribogojcev, ribiških družin, naravovarstvenih in ostalih institucij bomo sestavili strateški dokument, ki bo omogočil črpanje nepovratnih EU sredstev iz sklada ESPRA do leta 2027.

Vabljeni tudi ostali, da se pridružite s predlogi – do 01. 09. 2023 nam pošljite izpolnjen OBRAZEC za podajo projektnih predlogov po e-pošti.

Objavljen je TUKAJ.

Sicer pa bomo veseli vaših idej tudi kasneje, saj je SLR živ dokument, ki ga bomo skozi obdobje 2021-2027 še dopolnjevali.

HVALA vsem za sodelovanje in vaš pomemben doprinos!

UTRINKI:

________________________________________________________________________________________________________________

Krško, 17. 8. 2023

VABLJENI NA DELAVNICO – PRIPRAVA STRATEGIJE RIBIŠKEGA LAS POSAVJE 2021-2027

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 vas vljudno vabi na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027, ki bo v petek, 25. 08. 2023 ob 11. uri v Klubu Kulturnega doma Krško (Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško).

Za uspešno pripravljeno Strategijo LASR Posavje 2021-2027, ki bo zagotovila razvoj akvakulture v naslednjih letih, ste ključnega pomena prav VI oziroma VAŠA udeležba!

Pridružite se nam na delavnici ali pa nam preko e-pošte pošljite vaš predlog/idejo.

Vabilo na delavnico se nahaja TUKAJ.

Obrazec za podajo projektnih predlogov se nahaja TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

___________________________________________________________________________________________________________

16. 8. 2023

Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21, 49/22 in 79/23 v nadaljnjem besedilu: Uredba) in drugih pravnih podlag navedenih v javnem razpisu, je objavilo Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

a.) Nadomestila v morskem gospodarskem ribolovu: Predmet javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil za izpad dohodka v morskem gospodarskem ribištvu zaradi povečanja stroškov izvajanja ribolovnih aktivnosti, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini.

b.) Nadomestila v akvakulturi: Predmet javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi povišanja cen hrane za ribe, tako pri sladkovodni akvakulturi kot tudi pri vzreji morskih rib, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini.

Vlagatelj lahko vloži eno vlogo za nadomestilo za leto 2022 oziroma za 2023.

UPRAVIČENCI:

 1. UPRAVIČENCI ZA GOSPODARSKI RIBOLOV: Upravičenci do podpore so določeni v 100.b členu Uredbe.
 2. UPRAVIČENCI ZA AKVAKULTURO: Upravičenci do podpore so določeni v 100.k členu Uredbe.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA:

a) GOSPODARSKI RIBOLOV: Nadomestilo je upravičeno za obdobje od 24. februarja 2022 do 31. decembra 2022 in za celotno leto 2023.

b) AKVAKULTURA: Upravičenost nadomestila se obračuna za obdobje od 24. februarja 2022 do 31. decembra 2022 in za leto 2023, do oddaje vloge.

RAZPISANA SREDSTVA:  Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za izplačevanje nadomestil sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 731.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 548.250,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 182.750,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Stopnja javne podpore je 100 odstotkov izračunane vrednosti nadomestila, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 30. 9. 2023 do 23:59. ure

Prispele vloge obravnava in oceni Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP). Odpiranje vlog ni javno.

Več informacij o javnem razpisu in razpisna dokumentacija je na povezavi : Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške (gov.si)

________________________________________________________________________________________________________________

Krško, 20. 7. 2023

VZPOSTAVLJEN RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027

Na včerajšnji ustanovni seji je 25 članov podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva ribiški LAS Posavje 2021-2027 (LASR) s katero so za vodilnega partnerja izbrali Regionalno razvojno agencijo Posavje. Podpisana pogodba potrjuje skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem uresničevanja razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev. V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo izvajal samostojno. Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA 2021-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada.

Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje je prisotnim predstavila Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027, med drugim ureja pripravljano podporo, določa pogoje za oblikovanje ribiških oziroma akvakulturnih območij in delovanje lokalnih akcijskih skupin, pripravo strategij lokalnega razvoja, merila za izbor in potrditev LASR in SLR ter njihovo odobritev. Uredba določa tudi naloge LASR, obveznosti vodilnega partnerja, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene stroške, določa oblike vlog za dodelitev podpore in zahtevkov za izplačilo, obravnava upravljanje, spremljanje in vrednotenje SLR ter njene animacije, obveznosti po izplačilu javne podpore, določa sankcije v primeru neizpolnjevanja obveznosti, preverjanja/kontrole ter neupravičene operacije.   Za izvajanje aktivnosti CLLD je v okviru  ESPRA 2021-2027 namenjenih skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov. Izvedene aktivnosti in projekti na izbranih lokalnih območjih bodo zasledovali lokalne izzive in potrebe, prispevali k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem ohranjanju sektorja, vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture, blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije, krepitvi vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih in drugo, ob upoštevanju vsebin strategij Zelenega dogovora.

V nadaljevanju je Nataša Šterban, vodja službe za projektno sodelovanje predstavila predlog Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški Las Posavje 2021-2027. V pogodbi so navedeni pogoji za članstvo v LASR, postopek včlanitve, pravice in obveznosti članov, organi LASR, opredelitev vodilnega partnerja, financiranje ter prenos nalog LAS za programsko obdobje 2014-2020. Pogodbo, ki je eden od pogojev za prijavo na javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021-2027, so podpisali naslednji ustanovni člani:

 1. RIBOGOJSTVO GORIČAR d.o.o. 
 2. POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO
 3. BERNARDA PAJK – NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI  
 4. JOŽE COLARIČ S.P.; PE RIBOGOJSTVO COLARIČ
 5. RIBON MARTIN STARC S.P.
 6. AKVAL d.o.o.
 7. KOSTAK d.d.   
 • RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE   
 • Društvo Imstori 
 • ZAVOD DOBRA DRUŽBA
 • ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
 • RIBIŠKA DRUŽINA KOSTANJEVICA NA KRKI  
 • RIBIŠKA DRUŽINA BRESTANICA-KRŠKO    
 • CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO, CPT Krško
 • GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI
 • OBČINA RADEČE
 • OBČINA SEVNICA
 • POSAVSKI MUZEJ BREŽICE 
 • OBČINA BISTRICA OB SOTLI
 • KŠTM SEVNICA
 • MESTNA OBČINA KRŠKO
 • KULTURNO TURISTIČNI REKREACIJSKI CENTER RADEČE
 • OBČINA BREŽICE
 • OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
 • RRA POSAVJE

Regionalna razvojna agencija Posavje kot vodilni partner Ribiškega LAS POSAVJE 2021-2027 (LASR POSAVJE 2021-2027) je za mandatno obdobje 4 let imenovala naslednje člane organov:

Člani Upravnega odbora LASR Posavje 2021-2027 so:

 • Suzana Wallner , Akval d. o. o.
 • Martin Starc, Ribon s. p.
 • Dominik Goričar, Ribogojstvo Goričar
 • Bojan Bajc, Ribiška družina Kostanjevica na Krki
 • Edvard Zidarič, Ribiška družina Brestanica-Krško
 • Branko Zelič , Ribiška družina Radeče
 • mag. Janja Jordan, Mestna občina Krško
 • Roman Matjašič, Občina Brežice
 • Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica

Člani Nadzornega odbora LASR Posavje 2021-2027:

 • Ana Bercko, Občina Bistrica ob Sotli
 • Mojca Colarič, Ribogojstvo Colarič
 • Uroš Brezovšek, Zveza prijateljev mladine Krško

Predsednica Ribiškega LAS POSAVJE 2021-2027 (LASR POSAVJE 2021-2027) je Suzana Wallner.

Regionalna razvojna agencija Posavje, ki skrbi za delovanje LASR bo tako pristopila k pripravi Strategije lokalnega razvoja za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) za programsko obdobje do leta 2027, ki jo je potrebo izdelati do 30.9.2023.

Dodatne informacije:  RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, agencija@rra-posavje.si, 07 488 1040.

UTRINKI:

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content