RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 43

LASR POSAVJE 2021-2027

Ribiški LAS Posavje 2021-2027 je bil ustanovljen 19. 7. 2023 s podpisom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški LAS Posavje 2021 – 2027, ki jo je podpisalo 25 članov skupščine.

Naloga LASR Posavje je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za ribištvo, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027 in je bila s strani organa upravljanja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potrjena 27. 11. 2023.

Gre za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju celotne regije Posavje po pristopu CLLD – “od spodaj navzgor”.

LASR Posavje je eden izmed 6 ribiških LAS-ov, ki so pričeli delovati v Sloveniji.

Predsednica ribiškega LAS-a Posavje je Suzana Wallner.

Vodilni partner LASR in hkrati tudi član LASR je Regionalna razvojna agencija Posavje.

V trenutnem programskem obdobju je LASR Posavje upravičen do koriščenja sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 do največ 1.699.751,25 €.

Strategija lokalnega razvoja LASR se osredotoča na 4 cilje:

  • Cilj 1: Razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture.
  • Cilj 2: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva in čiste energije.
  • Cilj 3: Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest.
  • Cilj 4: Krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture.

LASR se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti.

Pristop CLLD omogoča vodenje razvoja s strani lokalne skupnosti, kar pomeni, da bodo odločitve in projekti temeljili na potrebah in željah lokalnega prebivalstva ter ciljali na trajnostno rast in izboljšanje kakovosti življenja v regiji.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content