RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 43

Kaj je CLLD ESPRA pristop

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (LASR), aktivno odloča z uresničevanjem ciljev in potreb lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev.

Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Program ESPRA 2021–2027 se na ozemlju Republike Slovenije izvaja na 5 celinskih LASR in enem obalnem LASR.

Potencialni prijavitelji lahko kandidirajo s projekti, ki bodo zasledovali cilje Strategije lokalnega razvoja LASR.

Izvajanje CLLD ESPRA določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakultura, v programskem obdobju 2021–2027.

Podpora iz CLLD ESPRA zajema intervencije, ki prispevajo k omogočanju trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah, spodbujanju trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti ter cilju politike 5 »Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij ter lokalnih pobud«.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content