RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 43

Ustanovna seja Skupščine LASR

VZPOSTAVLJEN RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027

Na ustanovni seji je 25 članov podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva ribiški LAS Posavje 2021-2027 (LASR) s katero so za vodilnega partnerja izbrali Regionalno razvojno agencijo Posavje. Podpisana pogodba potrjuje skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem uresničevanja razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev. V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo izvajal samostojno. Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA 2021-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada.

Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje je prisotnim predstavila Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027, med drugim ureja pripravljano podporo, določa pogoje za oblikovanje ribiških oziroma akvakulturnih območij in delovanje lokalnih akcijskih skupin, pripravo strategij lokalnega razvoja, merila za izbor in potrditev LASR in SLR ter njihovo odobritev. Uredba določa tudi naloge LASR, obveznosti vodilnega partnerja, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene stroške, določa oblike vlog za dodelitev podpore in zahtevkov za izplačilo, obravnava upravljanje, spremljanje in vrednotenje SLR ter njene animacije, obveznosti po izplačilu javne podpore, določa sankcije v primeru neizpolnjevanja obveznosti, preverjanja/kontrole ter neupravičene operacije.   Za izvajanje aktivnosti CLLD je v okviru  ESPRA 2021-2027 namenjenih skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov. Izvedene aktivnosti in projekti na izbranih lokalnih območjih bodo zasledovali lokalne izzive in potrebe, prispevali k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem ohranjanju sektorja, vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture, blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije, krepitvi vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih in drugo, ob upoštevanju vsebin strategij Zelenega dogovora.

V nadaljevanju je Nataša Šterban, vodja službe za projektno sodelovanje predstavila predlog Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški Las Posavje 2021-2027. V pogodbi so navedeni pogoji za članstvo v LASR, postopek včlanitve, pravice in obveznosti članov, organi LASR, opredelitev vodilnega partnerja, financiranje ter prenos nalog LAS za programsko obdobje 2014-2020. Pogodbo, ki je eden od pogojev za prijavo na javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021-2027, so podpisali naslednji ustanovni člani:

 1. RIBOGOJSTVO GORIČAR d.o.o. 
 2. POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO
 3. BERNARDA PAJK – NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI  
 4. JOŽE COLARIČ S.P.; PE RIBOGOJSTVO COLARIČ
 5. RIBON MARTIN STARC S.P.
 6. AKVAL d.o.o.
 7. KOSTAK d.d.   
 • RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE   
 • Društvo Imstori 
 • ZAVOD DOBRA DRUŽBA
 • ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
 • RIBIŠKA DRUŽINA KOSTANJEVICA NA KRKI  
 • RIBIŠKA DRUŽINA BRESTANICA-KRŠKO    
 • CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO, CPT Krško
 • GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI
 • OBČINA RADEČE
 • OBČINA SEVNICA
 • POSAVSKI MUZEJ BREŽICE 
 • OBČINA BISTRICA OB SOTLI
 • KŠTM SEVNICA
 • MESTNA OBČINA KRŠKO
 • KULTURNO TURISTIČNI REKREACIJSKI CENTER RADEČE
 • OBČINA BREŽICE
 • OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
 • RRA POSAVJE

Regionalna razvojna agencija Posavje kot vodilni partner Ribiškega LAS POSAVJE 2021-2027 (LASR POSAVJE 2021-2027) je za mandatno obdobje 4 let imenovala naslednje člane organov:

Člani Upravnega odbora LASR Posavje 2021-2027 so:

 • Suzana Wallner , Akval d. o. o.
 • Martin Starc, Ribon s. p.
 • Dominik Goričar, Ribogojstvo Goričar
 • Bojan Bajc, Ribiška družina Kostanjevica na Krki
 • Edvard Zidarič, Ribiška družina Brestanica-Krško
 • Branko Zelič , Ribiška družina Radeče
 • mag. Janja Jordan, Mestna občina Krško
 • Roman Matjašič, Občina Brežice
 • Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica

Člani Nadzornega odbora LASR Posavje 2021-2027:

 • Ana Bercko, Občina Bistrica ob Sotli
 • Mojca Colarič, Ribogojstvo Colarič
 • Uroš Brezovšek, Zveza prijateljev mladine Krško

Predsednica Ribiškega LAS POSAVJE 2021-2027 (LASR POSAVJE 2021-2027) je Suzana Wallner.

Regionalna razvojna agencija Posavje, ki skrbi za delovanje LASR bo tako pristopila k pripravi Strategije lokalnega razvoja za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) za programsko obdobje do leta 2027, ki jo je potrebo izdelati do 30.9.2023.

Dodatne informacije:  RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, agencija@rra-posavje.si, 07 488 1040.

UTRINKI:

________________________________________________________________________________________________________________

Vabilo na USTANOVNO sejo SKUPŠČINE RIBIŠKI LAS Posavje 2021-2027

Ustanovnim članom SKUPŠČINE LASR Posavje 2021-2027

Vabilo na USTANOVNO sejo SKUPŠČINE RIBIŠKI LAS Posavje 2021-2027,

ki bo v sredo, 19. 7. 2023 ob 12.00 uri

 v Kulturnem domu Krško (Klub KDK), Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško

Dnevni red ustanovne seje:

 1. Sprejem dnevnega reda
 2. Seznanitev z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 (Ur. l. RS, št. 74/23)
 3. Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški LAS Posavje 2021-2027
  1. Predlog Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški LAS Posavje 2021-2027
  1. Podpis Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški LAS Posavje 2021-2027
 4. Seznanitev z imenovanjem organov Ribiškega LAS Posavje  2021-2027 (LASR Posavje 2021-2027) skladno z 10. členom Uredbe LASR (v skladu s točko l) četrtega odstavka 10. člena, in sicer:
  1. članov Upravnega odbora LASR Posavje 2021-2027
  1. Predsednika LASR Posavje 2021-2027 izmed članov Upravnega odbora LASR Posavje 2021-2027
  1. članov Nadzornega odbora LASR Posavje 2021-2027
 5. Razno

Fizična oseba / zakoniti zastopnik pravne osebe bo na ustanovni skupščini (ustanovni člani, ki so podpisali pristopno izjavo do 30.6.2023) podpisala Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški LAS Posavje 2021-2027 (v nadaljevanju: pogodba), zato vljudno prosimo s seboj prinesite žig, v kolikor z njim poslujete. V kolikor na skupščini ne bo prisoten zakoniti zastopnik, je potrebno predložiti ustrezno pooblastilo za sodelovanje, glasovanje in podpis pogodbe.

VABILO in gradivo:

k 2. t: Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027  UL RS, št.74/2023, z dne 7. 7. 2023 TUKAJ
k 3. t.: Predlog pogodbe o ustanovitvi  lokalnega partnerstvo Ribiški LAS POSAVJE 2021 – 2027 (LASR Posavje) TUKAJ

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content