JAVNI POZIV ZA VSTOP V RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027

Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško (v nadaljevanju RRA Posavje) objavlja

                          JAVNI POZIV ZA VSTOP V RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027

Vabimo vso zainteresirano javnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.

Ribiški LAS Posavje (v nadaljevanju LASR) bo vzpostavljen kot javno-zasebno partnerstvo za območje regije Posavje z namenom izvajanja pristopa:

  • CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Lokalni razvoj se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prednosti in razvojne usmeritve. Strategija lokalnega razvoja se bo do leta 2027 uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni člani oz. organi LASR. LASR mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na območju regije Posavje, torej kot javni, ekonomski/gospodarski in socialni/civilni sektor, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LASR zato vabimo vse zainteresirane predstavnike javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica, in Mestne občine Krško, in sicer:

  • javni sektor (občine, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije),
  • ekonomski/ gospodarski sektor (podjetniki, podjetja, kmetje in druge ekonomske institucije) in
  • socialni/ civilni sektor (zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja regije Posavje, vendar delujejo na območju regije Posavje.

Članstvo v LASR je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje oz. najdlje do 31. 12. 2029, pri čemer je 1. rok za vstop v članstvo za potrebe vzpostavitve LASR 30.6.2023.  

S pristopno izjavo zainteresirani posamezniki in organizacije izrazijo namero o vstopu v LASR za izvajanje pristopa CLLD na območju regije Posavje v obdobju do leta 2027, čemur sledi podpis partnerske pogodbe na ustanovni skupščini LASR, ki bo potekala dne 19.7.2023. Za ustanovne člane se štejejo tisti, ki bodo pravočasno posredovali pristopno izjavo ter bodo prisotni na ustanovni skupščini, dne 19.7.2023.

Prosimo, da PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LASR posredujete do 30.6.2023 na naslov: RRA Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško – po pošti/ e-pošti: las.posavje@rra-posavje.si  (Po preteku 1. roka za vstop v članstvo LAS pristopno izjavo posredujete na isti naslov).

PRISTOPNA IZJAVA za vstop v LAS je na voljo TUKAJ.

Krško, 9.6.2023

Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content