RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027
Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško

E: las.posavje@rra-posavje.si
T: 07 488 10 43

  O RIBIŠKI LAS POSAVJE

  Ribiški LAS Posavje 2021-2027 je bil ustanovljen na ustanovni skupščini 19.07.2023 v Krškem.

  Ustanovilo ga je 25 zainteresiranih partnerjev, ki so tega dne podpisali Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški Las Posavje 2021-2027 in s tem izrazili pripravljenost ter sposobnost za izvajanje pristopa CLLD v programskem obdobju 2021-2027.

  V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop CLLD (Izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost po principu »od spodaj navzgor«) iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) izvajal samostojno.

  Za vodilnega partnerja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 (LASR Posavje) je kot eden izmed članov partnerstva bila izbrana Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje).

  Partnerstvo pokriva celotno območje regije Posavje, to je občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Radeče in Sevnica s skupno 75.683 prebivalci.

  Lokalno razvojno partnerstvo, ki se je ustanovilo v okviru Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 je tripartitno partnerstvo namenjeno podpori trajnostnemu razvoju ribištva in sladkovodne akvakulture v regiji Posavje.

  Podpora trajnostnemu razvoju ribištva in sladkovodne akvakulture pa bo usmerjena predvsem na razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture, prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije, krepitvi vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanje žensk in mladih, ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest ter krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture v regiji Posavje.

  Pristop CLLD omogoča vodenje razvoja s strani lokalne skupnosti, kar pomeni, da bodo odločitve in projekti temeljili na potrebah in željah lokalnega prebivalstva ter ciljali na trajnostno rast in izboljšanje kakovosti življenja v regiji.

  Za programsko obdobje 2021–2027 je za območje Ribiškega LAS Posavje trenutno v pripravi Strategija lokalnega razvoja Ribiški LAS Posavje 2021-2027  (SLR), ki je ključni strateški dokument razvoja po principu »od spodaj navzgor«.

  To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

  Skip to content