Javni poziv za izbor operacij

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 (LASR Posavje), objavlja

1. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ

v okviru Strategije lokalnega razvoja za Ribiški LAS Posavje 2021-2027 v letu 2024

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo

Osnovni podatki o javnem pozivu:

RazpisovalecLASR Posavje 2021-2027
Vodilni partner LASR Posavje 2021-2027Regionalna razvojna agencija Posavje
Predmet javnega pozivaPredmet 1. javnega poziva je izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za Ribiški LAS Posavje 2021-2027 na območju LASR Posavje v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).
Javni poziv se izvaja na podlagi 7. člena Uredbe CLLD ESPRA v okviru podpore ‘izvajanje SLR’.
Območje izvajanja operacijObčine regije Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Trajanje operacijOperacija se ne sme začeti izvajati pred vložitvijo vloge na ARSKTRP. Operacija lahko traja največ 24 mesecev oz. mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2026.
Razpoložljiva sredstvaVišina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 650.000,00 EUR.
Višina javne podporeNajnižji znesek javne podpore za operacijo: 2.000 EUR
Najvišji znesek javne podpora za operacijo: 150.000 EUR  

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov iz P ESPRA je od 50 % do 100 %.
50 % če se operacija izvaja za lastni interes in se po koncu trži
85%, če operacija zagotavlja javni dostop in je v skupnem interesu ali ima inovativne značilnosti ali skupnega upravičenca
100%, če je operacija v javnem interesu, ima skupnega upravičenca, je javno dostopna in se ne trži.
PredplačilaZa upravičence, za katere je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna (ZIPRS) dovoljeno predplačilo do 30 % predvidenih obveznosti za sofinanciranje operacij, se predplačilo enkratno odobri brez predložitve bančne garancije, in sicer do višine 30 % vrednosti podpore iz odločbe o pravici do sredstev.
Datum objave poziva19. 04. 2024
Rok in način za oddajo vlogJavni poziv je odprt do 12. 06. 2024.
Način za oddajo vlog:
1) priporočeno po pošti na naslov: LASR Posavje 2021-2027, CKŽ 2, 8270 Krško. Upoštevajo se vloge, ki so bile oddane najkasneje do vključno 12. 06. 2024 ali
2) osebna vročitev najkasneje do 12. 06. 2024 do 12.00 ure v sprejemno pisarno vodilnega partnerja na naslov RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško
Razpisna dokumentacijaRazpisna dokumentacija je dostopna na naslednji povezavi: https://ribiskilas-posavje.si/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/  
Informacije o javnem pozivuPo elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si
Po telefonu: 07 488 10 43 ali 07 488 10 47 ali 07 488 10 52, vsak delovnik od 9. do 14. ure.
Osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja LASR Posavje 2021-2027, CKŽ 2, 8270 Krško, vsak delovnik med 9. in 14. uro.

Dokumenti:

Razpisna dokumentacija (tukaj)

A_Prijavnica (tukaj)

B_Finančni načrt (tukaj)

Koristne povezave in pravne podlage:

  • Strategija lokalnega razvoja za Ribiški LAS Posavje 2021-2027 (tukaj)
  • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LASR Posavje 2021-2027 (tukaj)
  • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 (Uradni list RS, št. 74/23 in 32/24)
  • Navodila OU za izvajanje SLR iz ESPRA 2021-2027 za PT in LASR (tukaj)
  • Navodila OU za uporabo kazalnikov rezultata za izvajanje ukrepa CLLD iz ESPRA 2021-2027 (tukaj)
  • Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz programa ESPRA 2021-2027 (tukaj)

___________________________________________________________________________________________

Aktivnost je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Za vsebino je odgovoren LASR Posavje 2021-2027. Organ upravljanja, določen za izvajanje P ESPRA 2021-2027 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.

Skip to content